Întrebări frecvente

De ce Asociația C.A.R. Braiconf?

 • Pentru că CAR-ul este o organizație non-profit și asta înseamnă costuri de creditare mai mici.
 • Oferă siguranță pentru banii tăi. Acordă împrumuturi avantajoase.
 • Te ajută să economisești. Nu percepe comisioane pentru operațiunile efectuate.
 • Este aproape de tine. Oferă fiecărui membru dreptul la vot.
 • Servicii prompte asigurate de un colectiv profesionist.

Cum poți beneficia de serviciile C.A.R. Braiconf?

 • Trebuie să devii membru al C.A.R. și să respecți statutul C.A.R.
 • Să completezi la sediul C.A.R. Braiconf formularul de înscriere.
 • Să achiți la înscriere un capital inițial la patrimoniul CAR de 15 lei, stabilit la conferința CAR.

Cui se adresează serviciile C.A.R. Braiconf?

 • Oricărei persoane fizice salariată sau care obține venituri de natură salarială cu domiciliul în municipiul ori județul Brăila.
 • Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.
 • Pensionarii care realizează venituri de natură salarială pot deveni membri ai casei de ajutor reciproc.

Este necesar un fond social la acordarea împrumutului?

 • Da, la acordarea unui împrumut tradițional, fondul social trebuie să fie – de regulă – minim 1/4 din valoarea împrumutului, iar pentru împrumutul pe termen scurt/mediu este 1/10 din valoarea împrumutului.

Ce este fondul social și la ce este folosit?

 • Fondul este purtător de dobândă. Este un mijloc de economisire, cu posibilitatea depunerii în funcție de capacitatea de economisire a fiecăruia. Membrii au acces oricând la sumele depuse în fond cu excepția sumelor care garantează împrumuturi și pot fi folosite doar după achitarea acestora.

Care sunt documentele necesare acordării împrumuturilor tradiționale sau pe termen scurt/mediu?

Pentru titular:

 • adeverința de venit (formular tip) pentru titularul împrumutului (nu e cazul pt. membrii pensionari)
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) – semnat și stampilat de angajator
 • buletin de identitate/carte de identitate a titularului
 • talon de pensie (în cazul membrilor pensionari)

Pentru giranți:

 • adeverința de venit (formular tip) – (nu e cazul pt. pensionari)
 • angajament girant (fideiusor) – (formular tip)
 • buletin de identitate/carte de identitate
 • talon de pensie (în cazul pensionarilor)
 • titularul trebuie să garanteze fiecare 5.000 lei împrumutați cu un girant
 • împrumutul va fi solicitat printr-o cerere scrisă pe formular tipizat (completată la sediul central / sucursala C.A.R. Braiconf la momentul solicitării împrumutului).

Care sunt condițiile necesare acordării împrumuturilor?

 • bonitate financiară
 • istoricul plaților anterioare efectuate de membrul respectiv la împrumuturi acordate de C.A.R.
 • garanția oferită (cf. prezentării fiecărui tip de împrumut din secțiunea Servicii din prezentul portal)
 • giranții sunt obligați să se prezinte personal cu actul de identitate (original) în fața reprezentantului C.A.R. Braiconf în vederea semnării documentelor necesare
 • Notă: Numărul giranților se stabilește la sediul CAR, și este în funcție de mărimea împrumutului, vârsta, venitul, locul de muncă, vechimea la locul de muncă și, eventual, istoricul de plată al titularului de împrumut și al giranților.

Care sunt dobânzile acordate/aplicate de C.A.R. Braiconf?

 • Dobânda acordată la fondul social tradițional pentru anul 2021, cu depunere lunară, a fost de 3,5% pe an, la sold mediu, stabilită de Consiliul director al C.A.R. Braiconf. Dobânzile acordate (bonificațiile) nu se impozitează.
 • Dobânda nominală aplicată la împrumutul tradițional Normal este de 13% pe an, adică o dobândă de maxim 7,66% pe an din suma împrumutată, stabilită de Consiliul director.
 • Dobânda aplicată la împrumutul tradițional Promo este de 12% pe an, adică o dobândă de maxim 6,61% pe an din suma împrumutată, stabilită de Consiliul director.
 • Dobânda aplicată la împrumutul pe termen scurt este de 15% pe an, adică o dobândă de maxim 15,12% pe un an din suma împrumutată, stabilită de Consiliul director.
 • Dobânda aplicată la împrumutul pe termen mediu este de 15% pe an, adică o dobândă de maxim 8,06% pe an din suma împrumutată, stabilită de Consiliul director.

Se poate face împrumut fără girant în limita fondurilor deținute?

 • Se poate, cu condiția ca ratele și dobânda ce se calculează pentru întreaga perioadă de rambursare a împrumutului să nu depășească fondul social avut la acordare.

Dacă se fac plăți mai mari decât ratele prevăzute în graficul de rambursare se recalculează dobânda?

 • Dobânda se calculează la soldul împrumutului, iar dacă soldul împrumutului scade se recalculează și dobânda.