Servicii de împrumut

Prin existența mai multor tipuri de împrumuturi ce pot fi acordate membrilor Asociației C.A.R. Braiconf, se asigură posibilitatea acestora de a alege cea mai bună variantă de finanțare, adaptată nevoilor de moment ale solicitanților. Modalitatea de calcul a dobânzii folosită la împrumuturile tradiționale începând cu luna martie 2018, este cea cu anuități; la împrumuturile pe termen scurt și mediu, se utilizează metoda regresivă de calcul a dobânzii.
Astfel, C.A.R. Braiconf acordă membrilor săi următoarele tipuri de împrumuturi:

Împrumuturi tradiţionale normale:

În această categorie se încadrează împrumuturile condiţionate de valoarea fondului social acumulat.

Condiții de acordare:

 • cuantumul acestora este 3 – 5 ori fondul social acumulat
 • suma împrumutată poate fi de maxim 50.000 lei;
 • termenul de rambursare de maxim 5 ani (60 luni) – în funcție de suma împrumutată;
 • implică o dobândă nominală anuală de 13%, începând cu luna august 2023;
 • dobânda reprezintă maxim 7,41% p.a. din suma împrumutată.

Exemplu reprezentativ: pentru accesarea unui imprumut tradițional de la Asociația C.A.R. Braiconf în valoare de 20.000 lei, pe 36 luni, în rate egale:

 • rata dobânzii anuală fixă este de 13%,
 • dobânda în valoare de 4261 lei reprezintă 7,10% pe an din suma împrumutată,
 • rata lunară este de 674 lei,
 • valoarea totală plătibilă este 24.261 lei,
 • DAE 13,81%.

Împrumuturi pe termen scurt:

Acest tip de împrumut se adresează membrilor cu istoric bun al plăților anterioare efectuate la împrumuturi acordate de C.A.R. Braiconf.

Condiții de acordare:

 • se acordă până la de 10 ori fondul social;
 • durata pentru care se acordă acest tip de împrumuturi este de 1 – 12 luni;
 • suma ce se poate împrumuta este de până la 5.000 lei;
 • implică o dobândă nominală anuală de 15%;

Exemplu reprezentativ: pentru accesarea unui împrumut pe termen scurt de la Asociația C.A.R. Braiconf în valoare de 5.000 lei, pe 12 luni:

 • rata dobânzii anuală fixă este de 15%,
 • dobânda în valoare de 406 lei reprezintă 8,14% pe an din suma împrumutată,
 • calculul dobânzii se face prin metoda REGRESIVĂ,
 • valoarea totală plătibilă este 5.406 lei,
 • DAE 16,03 %.

 Împrumuturi pe termen mediu:

În această categorie se încadrează împrumuturile condiţionate de capacitatea financiară adecvată a CAR Braiconf şi posibilitatea de rambursare a împrumutului de către solicitant.

Condiții de acordare:

 • se acordă de 10 ori fondul social;
 • se acordă pe o durată de 1 – 24 luni;
 • suma împrumutată este de 10.000 lei fix;
 • dobânda nominală anuală este de 15%;

Exemplu reprezentativ: pentru accesarea unui împrumut pe termen mediu de la Asociația C.A.R. Braiconf în valoare de 10.000 lei, pe 12 luni:

 • rata dobânzii anuală fixă este de 15%,
 • dobânda în valoare de 810 lei reprezintă 8,12% pe an din suma împrumutată,
 • calculul dobânzii se face prin metoda REGRESIVĂ,
 • valoarea totală plătibilă este 10.810 lei,
 • DAE 16,07 %.

Împrumuturi tradiţionale Promo:

În această categorie se încadrează împrumuturile acordate în anumite perioade din an (ex.: de Paște, De Crăciun, concediu vară). Ele sunt anunțate din timp și au perioada de acordare limitată.

Condiții de acordare:

 • suma acordată va fi cuprinsă între 1.000 și 15.000 lei, fiind în funcție de nivelul venitului net al solicitantului:
 • venit până la 2.500 lei, între 1.000 si 5.000 lei;
 • venit peste 2.500 lei, între 6.000 și 10.000 lei;
 • perioada de rambursare:
  • maxim 18 rate pentru împrumuturile ale căror valoare e cuprinsă între 1.000 si 6.000 lei;
  • maxim 24 de rate pentru împrumuturile cuprinse între 6.000 si 10.000 lei;
  • maxim 36 de rate pentru cele mai mari de 10.000 lei.
 • pentru împrumuturile până în 5.000 lei trebuie un girant;
 • pentru împrumuturile între 6.000 și 10.000 lei se acceptă un girant, dacă are venitul net peste 2.500 lei, sau doi giranți cu venitul sub 2.500 lei;
 • pentru împrumuturile între 10.000 si 15.000 lei se acceptă doi giranti, dacă au venitul net peste 2.500 lei, sau trei giranți cu venitul sub 2.500 lei;
 • fondul social trebuie să fie de 1/5 din valoarea împrumutului;
 • dobânda nominală anuală este de 11%;
 • dobânda reprezintă maxim 6,07% p.a. din suma împrumutată la rambursarea într-un an, maxim 5,93% p.a. din suma împrumutată la rambursarea în doi ani, respectiv 5,96% din suma împrumutata în trei ani.

Exemplu reprezentativ: pentru accesarea unui împrumut tradițional „Promo” de la Asociația C.A.R. Braiconf în valoare de 10.000 lei, pe 24 luni, în rate egale:

 • rata dobanzii anuala fixa este de 11%;
 • dobânda în valoare de 1.188 lei, reprezintă 5,94% pe an din suma imprumutata;
 • rata lunara – 466 lei;
 • valoarea total platibila – 11.188 lei;
 • DAE: 11,59%

Documentele necesare obținerii împrumuturilor sunt:

Pentru titular:

 • adeverința de venit (formular tip) pentru titularul împrumutului (nu e cazul pt. membrii pensionari);
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) – semnat și stampilat de angajator;
 • buletin de identitate / carte de identitate a titularului;
 • talon de pensie (în cazul membrilor pensionari).

Pentru giranți:

 • adeverința de venit (formular tip) – (nu e cazul pt. pensionari);
 • extras din REVISAL (Registrul electronic de evidenţă a salariaţilor) – semnat și stampilat de angajator
 • angajament girant (fideiusor) – (formular tip);
 • buletin de identitate / carte de identitate;
 • talon de pensie (în cazul pensionarilor);
 • titularul trebuie să garanteze fiecare 5.000 lei împrumutați cu un girant;
 • împrumutul va fi solicitat printr-o cerere scrisă pe formular tipizat (completată la sediul central / sucursala C.A.R. Braiconf la momentul solicitării împrumutului).

Beneficii de a fi membru:

 • Nu se percep comisioane de acordare a împrumuturilor, comisioane la depuneri/retrageri fond social, asigurări legate de împrumuturi;
 • Nu se percep comisioane de rambursare în avans a împrumuturilor, indiferent dacă este vorba de o rambursare parțială sau integrală;
 • Flexibilitate atunci când vorbim de cazuri sociale aflate in dificultate, pentru fiecare membru existând practic o soluție în rezolvarea problemelor sale;
 • Aprobare rapidă, fără garanții materiale, documentație simplificată;
 • Toate formularele se găsesc la sediul C.A.R. Braiconf, iar adeverința de venit poate fi descărcată și de pe site (secțiunea Documente). Pentru membrii/giranții salariați, adeverințele de venit trebuie semnate (de conducătorul unității și contabil) și ștampilate;
 • Menționăm că giranții au obligația să se prezinte la sediul C.A.R. Braiconf în vederea semnării contractului;
 • Dobânzile acordate fondurilor sociale și cele aplicate împrumuturilor sunt stabilite de Consiliul director al C.A.R. Braiconf.