Acasa

Scopul Asociației „Casa de Ajutor Reciproc Braiconf” este sprijinirea și întrajutorarea financiară a membrilor săi.
Asociația „Casa de Ajutor Reciproc Braiconf”, denumită prescurtat C.A.R. Braiconf, este o asociație fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată pe baza liberului consimțământ și voinței de asociere a salariaților și a foștilor salariați, având ca scop dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin și întrajutorare materială a membrilor săi prin acordarea de împrumuturi.