Despre noi

Asociația Casa de Ajutor Reciproc Braiconf, denumită prescurtat C.A.R. Braiconf, este o asociație fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată pe baza liberului consimțământ și voinței de asociere a salariaților și a foștilor salariați, având ca scop dezvoltarea legăturilor de solidaritate, sprijin și întrajutorare materială a membrilor săi prin acordarea de împrumuturi.

Scopul Asociației „Casa de Ajutor Reciproc Braiconf” este sprijinirea și întrajutorarea financiară a membrilor săi.

Obiectul de activitate al Asociației Casei de Ajutor Reciproc Braiconf îl constituie acordarea de împrumuturi membrilor săi, cu dobandă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor și constituirea fondurilor statutare.

Asociația CAR Braiconf are ca scop:

  • Atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimțământ, a unui număr cât mai mare de persoane.
  • Întrajutorarea între membrii săi, prin acordarea de împrumuturi cu dobândă.
  • Protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva inflației.
  • Încurajarea membrilor să-și constituie fonduri sociale solide.
  • Asigurarea posibilității egale a tuturor membrilor de a participa la buna desfășurare a activității C.A.R. Braiconf și încurajarea controlului utilizarii fondurilor C.A.R printr-o publicare regulată, adecvată și precisă a situației financiare a C.A.R.
  • Asigurarea, în mod egal, a acelorași drepturi și obligații pentru fiecare membru.
  • Promovarea unor programe educaționale privind împrumuturile și alte servicii necesare membrilor.
  • Asigurarea încasării tuturor împrumuturilor și a dobânzilor aferente în funcție de condițiile stabilite prin contractele de împrumut.