Plata ratelor prin virament bancar

Pentru a evita plățile la sediile noastre vă punem la dispoziție conturile noastre bancare în care puteți face plățile pentru ratele scadente:

Unicredit Bank, sucursala Brăila – RO 48BACX 0000 0012 4042 1000

BCR, sucursala Brăila – RO 80RNCB 0048 0259 1310 0001

CEC Bank, sucursala Brăila – RO 62CECE BR01 30RO N011 7264

Vă informăm că – la sediul central din Str. Roșiorilor – există și posibilitatea de plată direct cu cardul la terminalul POS.