Cine poate fi membru al CAR Braiconf?

 • Membri ai casei de ajutor reciproc pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase.
 • Membri ai C.A.R. pot fi persoane fizice cu vârsta minimă de 18 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.13.1 din Statutul CAR Braiconf.
 • Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se discută şi se aprobă de consiliul director în cursul lunii respective.
 • Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite.
 • Şomerii nu pot deveni membri ai C.A.R., în schimb, cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.
 • Calitatea de membru se obţine după înscrierea în casa de ajutor reciproc, depunerea aportului iniţial şi constituirea fondului social minim stabilit de adunarea generală (conferinţă).
 • Femeile, pe durata concediilor de maternitate şi concediului pentru creşterea copiilor, iar bărbaţii pe durata concediului paternal, pot fi scutiţi, la cerere, de plata depunerilor la fondul social, fără pierderea calităţii de membru.
 • Casa de ajutor reciproc nu poate fi organizată ca o entitate închisă cu un număr limitat de membri.
 • Casa de ajutor reciproc trebuie să ţină evidenţa membrilor într-un registru sau fişier care să cuprindă: numele şi prenumele, domiciliul, ocupaţia, locul de muncă, dacă este cazul, data înscrierii, data retragerii sau excluderii şi data operaţiunilor finale ca un fost membru. Pot fi incluse şi alte date care subliniază calitatea de membru.
 • Fiecare membru al casei de ajutor reciproc trebuie să aibă acces la datele personale menţionate în registrul/fişierul membrilor.

Încetarea calităţii de membru. Retragerea, excluderea membrilor.

 • Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere scrisă, după achitarea împrumutului sau a altor datorii ce le are fată de casă în calitate de titular sau de girant, după caz. Cererea se analizează de consiliul director şi decizia acestuia va fi comunicată în termen de cel mult o lună de la data primirii. Restituirea fondului social se poate efectua într-un termen de 1-12 luni, conform hotărârii adunării generale (conferintei) si în functie de posibilitătile financiare ale casei.
 • Calitatea de membru încetează prin excludere în următoarele cazuri:
 1. producerea de daune casei de ajutor reciproc sau încălcarea statutului;
 2. nerespectarea hotărârilor adunării generale (conferinţei);
 3. nerestituirea datoriilor către casa de ajutor reciproc;
 4. nedepunerea contribuţiei la fondul social propriu pe o perioadă stabilită de adunarea generală (conferinţă) sau consiliul director.
 • Hotărârea privind încetarea calităţii de membru se ia de consiliul director.

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.